Gruvearbeiderne reddes opp i natt

Rundt 2000 journalister ved gruven i Chile skaper hysteriske tilstander.