Så var dronningens hode solgt ...

Men privatiseringen av Royal Mail har ført til et royal mess i Storbritannia.