Nordmannen «har begått, eller det er en betydelig risiko for at han skal begå, terrorhandlinger som truer sikkerheten til amerikanske statsborgere eller den nasjonale sikkerheten, utenrikspolitikken eller økonomien til USA», skriver utenriksminister John Kerry.

Ingen familiemedlemmer som NTB var i kontakt med tirsdag kveld ville kommentere saken, men 35-åringens far sier til VG at han tviler på at sønnen er så farlig som USA vil ha det til.

— Jeg regner med at han sitter i Jemen og blar i Koranen, og jeg tror ikke han gjør noen noe som helst skade. Jeg har ingen tro på at han er en farlig terrorist, sier faren til avisen.

Ifølge utenriksminister Kerry er nordmannen ført opp på listen over spesielt farlige globale, terrorister etter å ha fått omfattende terrortrening i Jemen.

PST bekrefter

I tillegg til den åpenbare risikoen for straffeforfølgelse, innebærer listeoppføringen at alle nordmannens eiendeler under amerikansk jurisdiksjon blir frosset. Amerikanske borgere forbys å inngå i «transaksjoner med nordmannen eller transaksjoner til hans fordel».

— Ja, vi er klar over at han nå er plassert på denne listen, i henhold til de kriteriene amerikanske myndigheter stiller. Vi har ingen kommentarer ut over det, sier seniorrådgiver Siv Alsén i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Talsmann Gunnar Johansen i Justisdepartementet er tilbakeholden med å kommentere saken, men bekrefter at norske myndigheter i forkant ble orientert om listeføringen, mens vil ikke tidfeste informasjonen.

Konverterte i 2008

Mannen er oppvokst på Østlandet og konverterte til islam i 2008. Hans opprinnelige, politiske sympatier var på venstresiden, og han har blant annet hatt tilknytning til Blitz-miljøet i Oslo, ifølge boka «Norsk jihad» av journalisten Lars Akerhaug.

Etter konverteringen til islam, pleiet han nær kontakt med det radikale islamistmiljøet i hovedstaden. Han skal ha reist hyppig til Jemen inntil desember 2011. Under sine opphold i Jemen sluttet han seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida - Al-Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP).

Der «ble han lært å lage bombebelter, mindre bomber og større eksplosiver» til bruk i bilbomber, ifølge amerikansk UD.

Trodde han var død

Etter at reisevirksomheten inn i Jemen brått stoppet i 2011 og han ikke kom tilbake til Norge som ventet våren 2012, fattet PST interesse for mannen. Ifølge «Norsk jihad» var det først da familien meldte ham savnet at norske myndigheter «oppdager koblingen».

Da mannen utover sommeren samme år ikke gå noen lyd fra seg, begynte vennene han i hjemlandet å frykte at nordmannen var død.

— Jeg regner med at han er i live, sier mannens far til VG.

Han har ikke hatt kontakt med sønnen siden han dro til Jemen for to år siden.