Den 65 år gamle kvinnen skulle reise med det britiske flyselskapet fra Frankrike til sin sønns begravelse i Portugal i oktober 2009. Hun ble nektet å reise uten assistent fordi hun ikke ville nå nødutgangen uten bistand, ifølge flyselskapet.

65-åringen anmeldte senere flyselskapet for diskriminering.

Boten føyer seg inn i en rekke klagesaker mot flyselskapet. I februar ble flyselskapet dømt til å betale en bot tilsvarende over 40.000 norske kroner for å ha tvunget en kvinne som satt i rullestol av en flyging mellom Paris og Nice i mars 2010.