• DANSK HØYESTERETT skal avgjøre om den danske regjeringen brøt grunnloven da de fulgte USA inn i Afghanistan. FOTO: STAFF

Kan ha brutt grunnloven

Dansk høyesterett skal avgjøre om den danske regjeringen kan bringes for retten for brudd på grunnloven.