Han påpeker at det er risikosport å frakte kjemiske våpen rundt i et land i krig og at det mest effektive er å destruere dem der de er.

— Man ønsker ikke nødvendigvis å eksportere denne nervegassen og disse giftstoffene ut av Syria, så jeg tror at man primært ser på steder i Syria for å destruere det der, sier han til NRK.

Ifølge Gundersen finnes det fortsatt militærbaser i Syria som er kontrollert av Assad-regimet og hvor destrueringen kan foregå.

Syrias kjemiske våpen består mest sannsynlig av nervegasser som er lagret i tønner. Å ødelegge dette er både enklere og mindre farlig enn å ødelegge ferdigmonterte våpen.

Han påpeker også at det er store praktiske utfordringer ved å eksportere disse våpnene til Norge.

— Å frakte disse kjemiske stridsvåpnene enten sjøveien, landveien eller i lufta fra Syria hele veien til Norge, og over så mange land med risikolast, er usannsynlig, sier Gundersen.

— Vi har ingen tradisjon eller stor kompetanse på å ta vare på disse tingene her, så da blir et politisk spørsmål om man ønsker på påta seg et ansvar for dette, noe jeg ikke kan uttale meg om, fortsetter han.