De tre siste var dømt for uspesifiserte «kriminelle anklager», ifølge justisdepartementet i Irak. Henrettelsene ble utført 22. og 26. september.

Til nå i år har minst 90 personer i Irak blitt henrettet, hovedsakelig ved henging. Henrettelsene i Irak fordømmes av EU, FN og menneskerettighetsorganisasjoner.

— Irakiske myndigheter trosser oppfordringene om å ikke henrette fanger og velger i stedet å basere seg på «innrømmelser» som er oppnådd under tortur, sa Hassiba Hadj Sahraoui i Amnesty International i september.

FNs menneskerettskommissær Navi Pillay uttalte tidligere i år at Iraks strafferettslige system ikke fungerer tilfredsstillende, særlig med hensyn til innrømmelser gjort under tortur og mishandling, et svakt rettsvesen og rettsforhandlinger som ikke holder internasjonal standard.