• SMELTER: Smeltingen skaper nye innsjøer på toppen av innlandsisen på Grønland. Det er uvisst hvor mye det globale havnivået vil stige som følge av denne smeltingen, i verste fall 33 cm. Bildet er tatt i fjor sommer. FOTO: Ragnar Axelsson

Havet skal stige, ingen vet hvor mye

Smelting på Grønland kan gi 33 centimeter høyere havnivå, viser ny studie. Samtidig er det stor usikkerhet i FNs klimapanel om fremtidens havnivå.