Blodig søndag

Israel fortsetter militæraksjonen på Gaza trass i krass kritikk fra FN og verdenssamfunnet.