Siste frist for å vedta budsjettet på 1,1 billioner dollar før deler av statsadministrasjonen må lukkes, er ved midnatt torsdag (klokka 6 fredag norsk tid).

Men Representantenes hus kan velge å vedta en utsettelse på et par dager for å gi Senatet tid til å forberede en avstemning.

Demokratenes og Republikanernes ledere i Representantenes hus er enige om at kompromissforslaget de har utarbeidet, skal vedtas slik det er, men både de mest liberale demokratene og de mest konservative republikanerne sier de vil stemme imot.

Tjenestemenn i sentraladministrasjonen, fra president Barack Obama selv til embetsmenn i utdanningsdepartementet var torsdag ettermiddag i full gang med å ringe til kongressmedlemmer for å overtale dem til å stemme for budsjettet.

De liberale demokratene er mest opprørt over at noen av forslagene til innstramming av finanssektoren er fjernet i kompromisset, mens de konservative republikanerne er imot finansiering av Obamas innvandringsreformer.

Det blir spenning til siste minutt om utfallet, men talsmenn for begge partier har sagt at de ikke vil ha en ny stengning av statlige kontorer på grunn av mangel på budsjett.