Demonstrasjonen i Dresden i den østlige delen av Tyskland var den niende såkalte «mandagsdemonstrasjonen» organisert av gruppen PEGIDA, en forkortelse for Patriotiske europeere mot islamiseringen av Vesten.

Rundt 1.200 politifolk var utkommandert for å holde øye med folkemengden. Demonstrasjonen gikk rolig for seg.

PEGIDA er dominert av vanlige borgere, men støttes også av nynazistiske grupper og høyreorienterte fotballpøbler. Gruppens framgang har ført til debatt i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har tatt avstand fra markeringene og advart tyskerne om ikke å la seg «utnytte» av ekstremister.