• UTSATT: Onsdag fikk David Cameron et enstemmig nasjonalt sikkerhetsråd med seg på at handling er nødvendig, men politikerne har altså dratt i bremsene og tvinger statsministeren til å vente flere dager før en militæroperasjon kan igangsettes.

En «rasende» Cameron presset til å utsette Syria-avstemming

David Cameron hadde hasteinnkalt parlamentet for å ta avgjørelsen om britisk militærintervensjon i dag. Så trakk opposisjonen i bremsene.