FN-resolusjon gir grønt lys for flyforbud over Libya

Forslaget til en FN-resolusjon for Libya åpner for en flyforbudssone og for at arabiske og andre stater kan beskytte sivile libyere i samarbeid med FN.