EUs utenrikssjef Cathrine Ashton leder møtet, som er en del av dialogen EU har klart å få i stand mellom de to partene. Serbia aksepterer fortsatt ikke Kosovo som uavhengig stat, selv om antall land som har anerkjent Kosovo, nærmer seg 100.

EU ser på møtet mellom Serbias president Tomislav Nikolic og Kosovos Atifete Jahjaga som ytterligere et skritt mot normalisering av forholdet. Hjemme i de to landene kritiserer opposisjonen tilnærmingen.

I Kosovo mener motstanderne av møtet at man ikke burde møtt Serbias president før Serbia anerkjenner Kosovo. I Serbia hevder kritikerne at møtet er nok et tegn på at Serbia har gitt opp kravet om at Kosovo skal tilbake til Serbia.

Dialogen har først og fremst hatt form av møter mellom de to landenes statsministre. Så langt er man blitt enige om toll, felles bemanning av fire grenseposter og andre praktiske saker. I helgen ble det kjent at begge har utnevnt sine første diplomatiske representanter som skal ha kontor i EU-representasjonene i Beograd og Pristina.