Kvoteringen av kvinner inn i styreverv skal føre til en større kjønnsbalanse i næringslivet, og målet skal nås innen 2016.

— Dette sender et viktig signal om at vi vil forbedre kvinners muligheter til å gjøre karriere og øke likestillingen i arbeidsmarkedet, sier SPDs sjefforhandler Manuela Schwesig.

Merkel og hennes parti CDU begynte regjeringsforhandlingene med det sosialdemokratiske partiet SPD for tre uker siden, men forhandlingene ventes å være vanskelige og omfattende og kan vare helt fram til jul.

Diskusjonen rundt kjønnskvotering har pågått lenge i Tyskland, og i september 2012 gikk politikere i nasjonalforsamlingen i Berlin med tverrpolitisk flertall inn for ordningen.

Norge vedtok kjønnskvotering til ASA-styrer i 2003, og ordningen her i landet innebærer at det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn representert. I 2009 ble målet nådd og reformen utvidet til å også gjelde kommunale selskap og samvirkebedrifter.