Storstreik i Hellas

En landsomfattende streik blant statsansatte førte til at Hellas sto stille i dag.