Vanskelig år for Bush

For president George W. Bush ble 2005 et år hvor glede over glimrende valgresultater ble snudd til bekymring over orkaner, uro i Irak og kritikk fra konservative kjernevelgere.