Vekker følelser

Det vekker sterke følelser langt ut på høyre fløy i fransk politikk når franskfødte, fransktalende barn som Alan Paul Angala risikerer å måtte forlate landet.