Bergen oppretter mottakssenter

Bergen kommune oppretter et mottakssenter for alle som ankommer Flesland og som på en eller annen måte er rammet av tragedien i Asia.