UNIFIL-leder ber FN vurdere utvidet mandat

Lederen for UNIFIL antyder at FN bør vurdere å utvide styrkens mandat, slik at israelske krigsfly over Libanon kan stanses med militærmakt.