3.000 dyr påkjørt hvert år

Forsikringsselskapene betaler hvert år rundt 100 millioner kroner i erstatning til bilister som kjører på dyr. I løpet av et år blir det meldt inn skader fra om lag 3.000 slike påkjørsler.