Gasseksplosjon i tysk bakeri

Tre bygninger raste sammen da et bakeri i en landsby i Sør-Tyskland ble rammet av en gasseksplosjon.