Skremmeskudd fra CIA

Lederen for den amerikanske etterretningstjenesten CIA tegner et dystert bilde av utviklingen i Irak.