Merkel sentral i nytt framstøt mot Iran

Tysklands statsminister Angela Merkel får en stadig mer sentral rolle i arbeidet for å løse konflikten mellom Iran og de vestlige landene.