Tente lys for barna i Irak

Mens biskopen bad i Johanneskirken, tente fjerdeklassingen William Mathias Rigdeway ved Møhlenpris skole et lys for barna i Irak.