Liberias befolkning fra Asken til ilden

Sluttoppgjøret om Liberias hovedstad Monrovia har begynt. Opprørere som forsøker å styrte president Charles Taylor stod tirsdag ved St. Paul-broen, som fører over til halvøyen der Monrovias sentrum ligger.