Ulike forventninger til spansk-norske samtaler

Spania er positiv til Norges ønske om økt felles innsats for å stanse landing av ulovlig fanget fisk fra Barentshavet, men vil samtidig diskutere status i Svalbard-sonen. Det siste er uaktuelt for Norge.