Skjerpet tone mellom EU og USA

Europakommisjonens president og Spanias nye statsminister mener krigen mot Irak har økt terrorfaren, snarere enn å redusere den.