- Øvet aldri på katastrofer

Verken utenriksminister Jan Petersen eller noen i hans politiske ledelse har gjennomført en øvelse i katastrofehåndtering i Utenriksdepartementet.