Irak-sanksjonene skal bort

USA vil at Sikkerhetsrådet opphever FN-sanksjonene mot Irak, og ber om at Rådet møtes fredag morgen for å diskutere et amerikansk forslag til Irak-resolusjon.