Mot et rødere Frankrike

Misnøyen med president Sarkozy sender franske velgere mot venstre. Selv høyrevridde Marseille kan få sosialistisk ordfører.