Clinton: – Allierte må bidra

USA forventer at landets NATO-allierte skal bidra med flere soldater og mer penger til operasjonene i Afghanistan. Men det haster ikke med konkrete løfter, sier utenriksminister Hillary Clinton.