Barak og Netanyahu forhandler

Det israelske arbeiderpartiet er dypt splittet i synet på regjeringsdeltakelse, slik partileder Ehud Barak ivrer etter.