Kolera har tatt nesten 1000 liv i Zimbabwe

Tallet på døde i koleraepidemien i Zimbabwe nærmer seg 1.000. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå registrert 978 dødsofre, mens 18.413 antas smittet.