- Evakuer eller dø

I området der orkanen Ike er ventet å treffe, får folk beskjed om å evakuere eller møte den sikre død.