Ga Obama klar støtte

Bill Clinton gjorde det tindrende klart at han mener Barack Obama er rede til å bli president.