Fem historier om urett

Menneskerettighetserklæringen er 60 år, men ennå er det langt frem før alles rettigheter er ivaretatt.