Atomstopp i Nord-Korea

Nord-Korea har gått med på å legge frem fullstendig informasjon om sine atomprogrammer og uskadeliggjøre enheter ved atomanlegget Yongbyon innen utgangen av 2007.