Fotograferer galaksens ende

USA sender søndag opp en sonde som skal fotografere Melkeveiens mystiske utkant.