Bruker internett i demokratikamp

Mye har hendt siden sjahen ble styrtet i 1979. Regimet i Iran har fått nye utfordringer å hanskes med.