Lovlig spionasje

Om det kan kalles spionasje, var det er høyst lovlig spionasjetokt de britiske marinesoldatene var ute på da de ble tatt av den iranske revolusjonsgarden, skriver journalist Atle M. Skjærstad.