• 
               KOSTER Å HA KONTROLL: Under hvelvingen i det staselige Bibliothèque Solvay i Brussel holdt sikkerhetsindustrien konferanse om hvordan industrien og myndighetene kan samarbeide om å sette EUs sikkerhetspolitikk ut i livet. Store offentlige penger er tilgjengelige når regjeringer vil forsikre borgerne om at alt er under kontroll.
    KOSTER Å HA KONTROLL: Under hvelvingen i det staselige Bibliothèque Solvay i Brussel holdt sikkerhetsindustrien konferanse om hvordan industrien og myndighetene kan samarbeide om å sette EUs sikkerhetspolitikk ut i livet. Store offentlige penger er tilgjengelige når regjeringer vil forsikre borgerne om at alt er under kontroll. FOTO: David Plas, EOS

Tjener milliarder på et engstelig Europa

Forsvars- og sikkerhetsindustrien har funnet et nytt, svært marked i et engstelig Europa: Grensekontroll og overvåking. Bransjen har fått solid fotfeste der politikken blir utformet og milliarder i forskningsmidler blir delt ut.