- Unntakstilstand i Pakistan heves om tre uker

Unntakstilstanden i Pakistan vil ikke vare mer enn tre uker, sier lederen for landets regjeringsparti.