Elleve døde i brann på færøysk tråler

Elleve fiskere er omkommet i en brann om bord i den færøyske frysetråleren «Hercules». Resten av den 105 mann store besetningen ble tatt om bord i andre fartøyer og dermed reddet.