Britiske skolegutter tar innpå jentene

Begge kjønn tar nå mer hensyn enn før til yrkesvalg og karriereønsker når de plukker ut valgfag, og dette ser ut til å ha styrket guttenes prestasjoner spesielt.