• VELGER OSLO: President Obama kommer til å snakke om USA sine klimamål i nobelforedraget, men dropper turen til København. Det skriver The Times.

- Dropper København

President Barack Obama kommer trolig ikke til å reise til det viktige klimamøtet i København, ifølge The Times.