Tallet på døde stiger

Tallet på omkomne etter tsunamien som rammet Samoa-øyene og Tonga i Stillehavet er kommet opp i 170.