- USA bidrar til ustabilitet i Midtøsten

De utenlandske militære styrkene i Midtøsten har i betydelig grad bidratt til ustabilitet i hele regionen, mener en amerikansk general.