Tilbyr spesialstyrker og helikoptre til NATO-styrke

Norge kan komme til å stille både spesialstyrker og helikoptre til rådighet for NATOs hurtigutrykningsstyrke i 2007, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).