- 18 landsbyer borte

Satellittbilder av Burma avdekker utbrente landsbyer, tvangsflytting og andre brudd på menneskerettighetene. Les også Nye sammenstøt i Rangoon